DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Production Organization and Management ME   220 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melik KOYUNCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİK KOYUNCU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMELİK KOYUNCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretim yönetiminin çalışma alanları , temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek
Dersin İçeriği
Üretim Yönetimine giriş , İmalat ve servis sistemleri arasındaki farklar ve benzerlikler , İstatistiksel Proses Kontrol, Kontrol Şemaları, Proje Yönetimi ,Gannt Şeması, Kritik Yol Metodu, Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği, Kalite Yönetimi ,İstatistiksel Kalite Kontrol , Bekleme hattı analizine giriş , Bekleme hattı analizinde hesaplamalar , Şebeke modellerine giriş , Şebeke modellerinin uygulamaları , Tahmin yöntemlerine giriş, Üretim Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, İş Sıralaması Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim sistemlerini anlama
2) Üretim sistemlerini anlama
3) istatistiksel proses kontrolu uygulayabilme becerisi kazanır
4) istatistiksel proses kontrolu uygulayabilme becerisi kazanır
5) Proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olur
6) Şebeke analizi konusunda bilgi sahibi olur
7) bekleme hatları konusunda bilgi sahibi olur
8) Üretim planlaması hakkında bilgi sahibi olur
9) Malzeme İhtiyaç planlaması konusunda bilgi sahibi olur
10) İş sıralaması tekniklerini uygulayabilir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim Yönetimine giriş Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
2 İmalat ve servis sistemleri arasındaki farklar ve benzerlikler Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
3 İstatistiksel Kalite Kontrol Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
4 Kalite kontrol şemaları Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
5 Kalite kontrol şemalarının kullanım alanları Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
6 Proje yönetimi Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
7 Proje çizelgeleme teknikleri Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
8 Şebeke analizi Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
9 Ara sınav Klasik yazılı sınav
10 Bekleme hattı analizine giriş Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
11 Bekleme hattı analizinde hesaplamalar Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
12 Talep tahmini Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
13 Talep tahmin yöntemleri Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
14 Üretim Planlaması Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
15 Malzeme ihtiyaç planlaması Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma
16-17 İş sıralaması teknikleri ve Final sınavı Kaynak kitaptan ilgili bölümü okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar