DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Applied Mathematics For. Mech. Eng. ME   251 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Naki TÜTÜNCÜ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NAKİ TÜTÜNCÜ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NAKİ TÜTÜNCÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel analiz derslerinde öğrenilenlerin bir üst seviyeye, uygulamalara taşınması
Dersin İçeriği
İleri analiz konuları, türev uygulamaları, seriler ve temel diferansiyel denklemlerin analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Matematik bilgisinin tekrarı
2) İleri Analiz kavramlarının uygulanması
3) Problem formüle etme yeteneğinin geliştirilmesi
4) Fiziksel fenomenlerin matematiksel ifadesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seriler Temel Cebrik işlemler Anlatım
Ödev
2 Yakınsama, Iraksama Temel Cebrik işlemler Anlatım
Ödev
3 Yakınsama Testleri Temel Analiz Anlatım
Ödev
4 Güç Serileri Temel Analiz Anlatım
Ödev
5 Taylor Serileri Temel Analiz Anlatım
Ödev
6 Kısmi Türevler Temel Analiz Anlatım
Ödev
7 Vectör Fonksiyonlar Temel Analiz ve Lineer Cebir Anlatım
Ödev
8 Yön Türevleri Temel Analiz ve Lineer Cebir Anlatım
Ödev
9 Çizgisel İntegraller Temel Analiz Anlatım
Ödev
10 Alan İntegralleri Temel Analiz Anlatım
Ödev
11 Diferansiyel Denklemlerin tarifi Temel Analiz Anlatım
Ödev
12 Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler Temel Analiz Anlatım
Ödev
13 Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler Temel Analiz Anlatım
Ödev
14 Birinci Mertebe Lineer Diferansiyel Denklemler Temel Analiz Anlatım
Ödev
15 İkinci Mertebe Sabit Katsayılı Diferansiyel Denklemler Temel Analiz Anlatım
Ödev
16-17 Laplace Transform Metodu Temel Diferansiyel Denklemler Anlatım
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar