DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mechanics II (Dynamics) ME   253 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maddesel nokta ve rijit cisimlerin dinamik problemlerinin genel yapısını kavrayabilme ve gerçek hayatta uygulayabilme.
Dersin İçeriği
Maddesel nokta ve rijit cisimlerin kinematik ve kinetiği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dinamik problemlerin genel yapısının ve çözümünde yapılan mühendislik kabullerinin kavranması.
2) Maddesel noktanın doğrusal hareketinde kinematik büyüklüklerin elde edilmesi ve aralarındaki ilişkilerin tesbiti.
3) Math I kazanımlarının hareket grafiklerine ygulanması
4) Math II/Integral kazanımlarının maddesel noktaların hareketine uygulanması
5) Birden fazla maddesel noktanın doğrusal hareketinin tanımlanmasını öğrenme.
6) Bağıl ve mutlak hareketlerin kavranması
7) Kartezyen koordinatlarda 2D/3D hareketlerin kavraması
8) ara-sınav
9) Teğet ve normal koordinatlarda 2D/3D hareketlerin kavraması
10) Kutupsal/silindirik koordinatlarda 2D/3D hareketlerin kavraması
11) Rijit cismin düzlemsel hareketlerinin kavranması
12) rijit cisim kinematiğine ait uygulamalar
13) Newtonun . hareket kanununun maddesel noktalar ve rijit cisimlere uygulanma prensiplerinin kavranması
14) Newton'un ikinci kanununa ait kazanılan öğretilerinpörneklerle pekiştirilmesi
15) güncellenecektir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinamiğe giriş: Tanımlama, sınıflandırma. Kabuller: Maddesel nokta ve rijit cisim. önceki dersler Anlatım
Tartışma
2 Maddesel noktaların doğrusal hareketi. Kinematik büyüklükler arasındaki ilişki. Bir dinamik problemi genel yapısı. Türev / Math I Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Hareket grafikleri ve yorumlanması. Fonksiyonların grafiklerinin çizimleri / Math I Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İvmenin bir fonksiyon olarak verilmesi durumunda maddesel noktaların hareketinin tanımlanması. Integral / Math II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Birden fazla maddesel noktanın hareketi. önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Maddesel noktaların mutlak ve bağıl hareketleri Vectörler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Maddesel noktaların eğrisel hareketi: Kartezyen koordinatlar önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Maddesel noktaların eğrisel hareketi: Teğet ve normal koordinatlar. önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Maddesel noktaların eğrisel hareketi: Polar ve silindirik koordinatlar. önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Maddesel noktaların kinetiği: Newton'un ikinci hareket kanunu önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Farklı koordinat sistemlerinde maddesel noktaların kinetiğine ait örnekler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Rijit cisimlerin kinematiği: Dönme, ötelenme ve genel düzlemsel hareket Rijit cisimlerin statiği Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Rjit cisim kinematiği örnekleri önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Rijit cisimlerin kinetiği önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları önceki dersler Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar