DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical and Electronics Eng. Fund. ME   255 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ercan AVŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERCAN AVŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin temel elektrik ve elektronik sistemler hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Direnç, Yalıtkan, Ohm Kanunu, Özellikleri ve Lineer Olmayan Özellikleri, Kirchoff Gerilme Kanunu (KVL), Gerilim (KVL), Elektrik Akımı, DC ve AC Kaynakları, Kirchoff'un Akım Yasası Bölüm Prensibi, Güncel Bölüm Prensibi, Wheatstone Köprüsü, Thevenin Teoremi, Bir Devrenin Eşdeğerli Thevenin Analiz Hesabı, Doğru Akım (DC) ve Dalgalı Akım (AC), Gerilim Dalga Formu, Kapasitans, Kondansatörler, Bir Kapasitörde Tutulan Yük, Mikrodenetleyici, Transistör, Röle, DC Motor, Değişik yükler için Anahtarlama Uygulamaları, LCD Ekranlar, Sıcaklık Algılama, Mikro-denetleyiciler, Zaman Sabitinin Anlamı, İndüktans, RL Devreleri, Yazılımda Devre Analizi, DC Motor Hızı ve Yön Kontrolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavramlar. Gerilim, akım, enerji, gücün tanımı ve örnek problem çözümleri.
2) Devre yasaları ve DC devrelerinin çözüm metodları: Seri-paralel devre bağlantıları ve özellikleri
3) Karmaşık devrelerin eşdeğerine indirgenmeleri. Yıldız-Üçgen dönüşümleri
4) Devre analizi, düğüm noktası potansiyelleri metodu ve örnek problemler.
5) Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi. Norton teoremi ve örnek problemler.
6) Maksimum güç transferi teoremi Millman teoremi ve örnek problemler.
7) Enerji depolayabilen devre elemanları: Kapasitör,Endüktans.
8) Alternatif Akımın üretilmesi. Periyod, frekans ve faz farkı kavramları.
9) Alternatif Akımın değerleri. direnç, kapasitans ve endüktans.
10) Mikro işlemciler ve uygulamaları
11) Gömülü yazılım
12) Mikro işlemci esaslı uygulamalar
13) Sıcaklık kontrolü
14) DC motor hız ve yön kontrolü
15) Dersin kısa özeti


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik Akımı, DC ve AC Kaynakları, Kirchoff Akım Yasası (KCL) Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Gerilim, Elektrik Gücü, Mekanik Enerji ve Elektrik Enerjisi, Direnç, İzolatör, Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ohm Kanunu: V-I Karakteristikleri ve Lineer Olmayan V-I Özellikleri, Kirchoff Gerilim Kanunu (KVL) Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gerilim Bölme Prensibi, Akım Bölme Prensibi Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Wheatstone Köprüsü, Thevenin Teoremi Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bir Devrenin Eşdeğeri Thevenin Analizi, Doğru Akım (DC) ve Alternatif Akım (AC), Gerilim Dalgaformu Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kapasitans, Kondansatörler: Temel İlişki Kapasitörde Depolanmış Yük ve Zaman Sabitinin Anlamı Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Yazılı sınav Sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 İndüktans, R-L Devreleri, Yazılımda Devre Analizi Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mikro denetleyiciler, Mikro denetleyiciler için gömülü yazılım Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Transistör, Röle, DC Motor Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çeşitli yükler için Anahtarlama Uygulamaları, LCD Ekranlar Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sıcaklık Algılama, DC motor Hızı ve Yön Kontrol Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Dersin kısa özeti Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dersin kısa özeti Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yazılı sınav Sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar