DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat Transfer 1 ME   319 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ORHAN BÜYÜKALACA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ORHAN BÜYÜKALACA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel programlama ve öğrencilerin programlama diliyle program yazabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Fortran programlama diline giriş, Fortranda bir programı çalıştırma ve düzenleme. Sabitler, değişkenler, tanımlamalar, durumlar. Seçmeli yapılar. Tekrarlı yapılar ve diziler. Fonksiyonlar. Göstergeler. Çok boyutlu diziler. Fortranda alt programlar. Örnek programlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hakim olma
2) Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3) Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4) Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5) Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dahilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6) Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7) Sabit ve değişken kesit alanlı kanatçıklarda ısı iletimi
8) Çok boyutlu ısı iletiminde biçim uzunluğu; izoterm ve adyabatik yüzeyler metodları
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı iletiminin diferansiyel denklemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Isı iletiminde sınır şartları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Düzlem, silindirik ve küresel cisimlerde ısı iletimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Çeşitli cisimler için ortak eşitlikler ve çok katlı duvarlarda ısı iletimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Bir duvarla ayrılan iki ortam arasında ısı transferi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Kanatçık diferansiyel denklemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Sabit ve değişken kesit alanlı kanatçıklarda ısı iletimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Çok boyutlu ısı iletiminde biçim uzunluğu; izoterm ve adyabatik yüzeyler metodları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Isı iletim katsayısı yüksek cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Düzlem duvar ve diğer cisimlerde geçici rejimde ısı iletimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Geçici rejimde ısı iletimini yaklaşık analitik hesaplama yöntemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Fourier diferansiyel denkleminin sonlu farklar ile çözümü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 İki boyutlu cisimler için sonlu farklar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Sınırlarda transfer edilen ısının sayısal hesaplanması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar