DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automatic Control MES   404 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makina Mühendisliğinin İşlevleri, Yöntemleri,İçeriği ve Teknik Terminolojisi Konularında Eğitimin Başlangıç Aşamasında Gerekli Temel Bilgiyi Kazanmak. Mekanik Bilimi-Mühendislik Bilimleri temel tanım, kavram, kapsam ve ilişkilerini bilmek; Makine Mühendisinin temel işlevlerini ve metodolojisini açıklamak; Mühendislik ve Makine Tasarımlarını kavramak;Makinalardaki hareket, kuvvet, dayanıklılık ve direngenlik özelliklerini açıklamak; Makinaların bileşenleri, malzeme ve üretim yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Makine mühendislğinin işlevleri yöntemleri, içeriği ve teknik terminolojisi.Mekanik Bilimi-Mühendislik Bilimleri temel tanım, kavram, kapsam ve ilişkileri.Makinalardaki hareket, kuvvet, dayanıklılık ve direngenlik özellikleri. Makinaların bileşenleri, malzeme ve üretim yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Sistem ve Kontrol Kavramlarını Bilmek;
2) Kontrol Sistemlerini Sınıflandırabilmek
3) Sistem Bileşenlerinin Fiziksel ve Matematiksel Modellerini Açıklamak
4) Laplace Dönüşümlerini Sistem Çıktılarının Bulunmasına Uygulamak
5) Blok Diyagram Cebrini Bilmek
6) Kontrol Elemanlarını Tanımak
7) Kontrol Çevrimini Açıklamak
8) Kontrol Sistemi Tasarımı Yapmak
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otomatik Kontrole Giriş Ders Kitabının Giriş Bölümü s.1-5 Anlatım
2 Kontrol Sistemleri Ders Kitabının Birinci Bölümü s.6-12 Anlatım
Örnek Olay
3 Sistem Bileşenlerinin Modellenmesi Ders Kitabının İkinci Bölümü s.13-29 Anlatım
Problem Çözme
4 Benzeşim Ders Kitabının İkinci Bölümü s.30-41 Anlatım
Örnek Olay
5 Sistemin Kurulması Ders KitabınınİkinciBölümü s.42-61 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
6 Laplace Dönüşümüne Giriş Ders KitabınınÜçüncüBölümü s62-81 Anlatım
Problem Çözme
7 Sistem Çıktılarına Uygulama Ders KitabınınÜçüncüBölümü s82-90 Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınav
9 Blok Diyagramları Ders Kitabının4.Bölümü s91-99
10 Uygulamalar Ders Kitabının4.Bölümü s100-111
11 Kontrol Tiplerine Giriş Ders Kitabının5.Bölümü s112-120
12 Kontrol Elemanları Ders Kitabının5.Bölümü s121-135
13 Otomatik Kontrol Çevrimi Ders Kitabının5.Bölümü s121-135
14 Otomatik Kontrol Çevrimi Uygulamaları Ders Kitabının5.Bölümü s136-162
15 Kontrol Sistemi Tasarım Örnekleri Ders KitabınınEklerBölümüs163-211
16-17 Dönem Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar