DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer-aided Mathematics I MES   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Vebil YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEBİL YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.VEBİL YILDIRIM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Matlab özelliklerinin öğrenilmesi ve çeşitli uygulamalar
Dersin İçeriği
Temel Matlab özelliklerinin öğrenilmesi ve çeşitli uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matlab i tanıma
2) Matlab özelliklerini öğrenme ve basit problemlere tatbik edebilme
3) Sabitler, değişkenler, sayısal formatlama
4) Hazır ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar
5) Grafik çizimi
6) mantıksal ve ilişki operatörleri
7) giriş/çıkış komutları
8) vektör ve matrisler
9) döngüler ve programlama
10) çeşitli mühendislik uygulamaları
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matlab e giriş önceki dersler Anlatım
2 sabitler, değişkenler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 bazı hazır fonksiyonlar önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 matrisler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 matrisler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 matrisler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 ara sınav önceki dersler Yazılı Sınav
8 Ara Sınav önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
9 döngüler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 döngüler önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 mantıksal/ilişki operatörleri önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 giriş/çıkış komutları önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 grafik çizimleri önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 grafik çizimleri önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 programlama önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları önceki dersler Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar