DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Advanced Topics in Computer Aided Design MES   425 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Ali BİRCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDURMUŞ ALİ BİRCAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDURMUŞ ALİ BİRCAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sac metal malzeme tasarımı ve üretimi, Serbest Yüzey modelleme, ve operasyonlar.
Dersin İçeriği
Sac metal malzeme tasarımına giriş Tel kafes modelleme Serbest Form modelleme, Cizim Serbest Form modelleme, Yüzey Serbest Form modelleme, Operasyonlar Top-Down Montaj modelleme Optizasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 2 Boyutlu geometrilerden sac malzemeler tasarlayabilme
2) Sac malzeme üzerinde değişiklik yapabilme
3) Serbest Yüzey olusturabilme ve üzerinde değişiklik yapabilme
4) 3 Boyutlu geometriler oluşturabilme ve onları montaj edebilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sac metal malzeme tasarımına giriş Ödevler
2 Sac metal malzeme tasarımına giriş, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
3 Sac metal malzeme tasarımına giriş, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
4 Tel kafes modelleme Ödev ve Uygulamalar
5 Serbest Form modelleme, Cizim Ödev ve Uygulamalar
6 Serbest Form modelleme, Cizim, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
7 Serbest Form modelleme, Yüzey Ödev ve Uygulamalar
8 Serbest Form modelleme, Yüzey Ödev ve Uygulamalar
9 Ara sınav Ödev ve Uygulamalar
10 Serbest Form modelleme, Operasyonlar, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
11 Serbest Form modelleme, Operasyonlar, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
12 Top-Down Assembly Design, Ödev ve Uygulamalar
13 Top-Down Assembly Design, Ödev ve Uygulamalar
14 Top-Down Assembly Design, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
15 Top-Down Assembly Design, Uygulamalar Ödev ve Uygulamalar
16-17 Optizasyon Ödev ve Uygulamalar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar