DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Mechatronic Systems MES   429 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hakan YAVUZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAKAN YAVUZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN YAVUZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mekatronik sistemleri ve ilgili sistem elemanlarını tanıması ve anlaması.
Dersin İçeriği
Mekatronik Tanımı ve Uygulamaları, Tipik Mekatronik Sistemin Yapısı, Mekatronik Sistemlerin Tasarımı, Sensörler, Aktüatörler, Modelleme, Simülasyon, Optimizasyon, Kontrol, Aktüatör ve Sensör Sürücüleri, Analog ve Dijital G / Ç, Bilgisayar ve Donanım, Mühendislik Sistemlerinin Anlaşılması ve Modellenmesi, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Sistem Örnekleri, Yapay zeka

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekatronik Tanımı ve Uygulamaları
2) Tipik Mekatronik Sistemin Yapısı
3) Mekatronik Sistemlerin Tasarımı
4) Sensörler
5) Aktüatörler
6) Modelleme, Simülasyon
7) Optimizasyon
8) Kontrol
9) Aktüatör ve Sensör Sürücüleri
10) Analog ve Dijital G/Ç,
11) Bilgisayar ve Donanım
12) Mühendislik Sistemlerinin Anlaşılması ve Modellenmesi
13) Kontrol Mühendisliği
14) Mekatronik Sistem Örnekleri
15) Yapay zeka


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekatronik Tanımı ve Uygulamaları Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tipik Mekatronik Sistemin Yapısı Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Mekatronik Sistemlerin Tasarımı Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sensörler Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Aktüatörler Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Modelleme, Simülasyon Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Optimizasyon, Kontrol Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Yazılı sınav Sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Aktüatör ve Sensör Sürücüleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Analog ve Dijital G/Ç, Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bilgisayar ve Donanım Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mühendislik Sistemlerinin Anlaşılması ve Modellenmesi Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kontrol Mühendisliği Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Mekatronik Sistem Örnekleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yapay zeka Konu ile ilgili ders notları ve kaynak kitapları gözden geçirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yazılı sınav Sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar