DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Product Lifecycle Management MES   436 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İlteriş SARIGEÇİLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET İLTERİŞ SARIGEÇİLİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Derse katılan öğrenciler, bir ürünün yaşam çevrimi boyunca geçirdiği evreleri ve yönetim tekniklerini görecekler.
Dersin İçeriği
Ürün geliştirme. Kalite Fonksiyon Yayılımı. PLM nedir. PLM'in uygulanması. PLM ile PDM arasındaki farklar. PDMe giriş. Tedarik zinciri yönetimi. Kurumsal Kaynak Yönetimi. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Kalite Yönetimi. Bulut Teknolojisi. Nesnelerin İnterneti. Proje Yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ürün geliştirme
2) Kalite Fonksiyon Yayılımı
3) PLM nedir
4) PLMin uygulanması
5) PLM ile PDM arasındaki farklar
6) PDMe giriş
7) Yarıyıl Sınavı
8) Tedarik zinciri yönetimi
9) Kurumsal Kaynak Yönetimi
10) Müşteri İlişkileri Yönetimi
11) Kalite Yönetimi
12) Bulut Teknolojisi
13) Nesnelerin İnterneti
14) Proje Yönetimi
15) Final ESınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün geliştirme Ödevler Anlatım
2 Kalite Fonksiyon Yayılımı Ödevler Anlatım
3 PLM nedir Ödevler Anlatım
4 PLM'in uygulanması Ödevler Anlatım
5 PLM ile PDM arasındaki farklar Ödevler Anlatım
6 PDM'e giriş Ödevler Anlatım
7 Yarıyıl sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav
8 Tedarik zinciri yönetimi Ödevler Anlatım
9 Kurumsal Kaynak Yönetimi Ödevler Anlatım
10 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ödevler Anlatım
11 Kalite Yönetimi Ödevler Anlatım
12 Bulut Teknolojisi Ödevler Anlatım
13 Nesnelerin İnterneti Ödevler Anlatım
14 Proje Yönetimi Ödevler Anlatım
15 Final Sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar