DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik Iı * TMZ   102 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla BUGAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik mesleğinin gerektirdiği temel matematik teori ve bilgilerini öğretmek, Türev Kazandırılan bilgileri ihtiyaç duyulan alanlarda doğru olarak kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ters fonksiyon Teoremi, Üstel ve Logaritma fonksiyonu, Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar, Belirsiz formlar ve Taylor polinomu, Kutupsal koordinatlar, Beirsiz integral, Belirli integral, İntegral uygulamaları, Çok değişkenli fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum - minimum, Lagrange çarpanları metodu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üstel ve logaritma fonksiyonu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
2 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
3 Belirsiz formlar Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
4 Taylaor polinomu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
5 Kutupsal koordinat sistemi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
6 İntegral hesaplama metotları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
7 Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların integralleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
8 Arasınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi
9 Basit kesirler yardımıyla rasyönel fonksiyonların integrali Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
10 Belirli integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
11 Belirli integralin uygulamaları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
12 Belirli integralin uygulamaları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
13 Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
14 Çok değişkenli fonksiyonların türevi ve maksimum minimum Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
15 Lagrange çarpanları metodu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl sonu sınavı anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar