DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Metodlar * TMZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
statistiğin temel kavram ve tekniklerini ve bunların gerektirdiği terminolojiyi öğretip bunları uygun şekilde kullanma ve yorumlama yetisini kazandırmak
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Veri Türleri , Veri Kaynakları, Veri Toplama Teknikleri, Örnekleme Teknikler, Sıklık (Frekans) Dağılımları, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma, Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri, Olasılık ve Özel Olasılık Dağılımları, Normal Dağılım, Güven Aralıkları, Hipotez testleri, Regresyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma
2 Veri Türleri , Veri Kaynakları Kaynak okuma, problem çözme
3 Veri Toplama Teknikleri Kaynak okuma, problem çözme
4 Örnekleme Teknikleri Kaynak okuma, problem çözme
5 Sıklık (Frekans) Dağılımları Kaynak okuma, problem çözme
6 Merkezi Eğilim Ölçüleri Kaynak okuma, problem çözme
7 Dağılma, Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri Kaynak okuma, problem çözme
8 Arasınav Anlatılan konular ders notlarından ve kaynaklardan çalışılarak gözden geçirilir
9 Olasılık ve Özel Olasılık Dağılımları Kaynak okuma, problem çözme
10 Özel Olasılık Dağılımları Kaynak okuma, problem çözme
11 Normal Dağılım Kaynak okuma, problem çözme
12 Güven Aralıkları Kaynak okuma, problem çözme
13 Hipotez testleri Kaynak okuma, problem çözme
14 Regresyon Kaynak okuma, problem çözme
15 Regresyon Kaynak okuma, problem çözme
16-17 Final Sınavı Anlatılan konular ders notlarından ve kaynaklardan çalışılarak gözden geçirilir

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar