DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları TMZ   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİLHAMİ İLHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine Elemanları, makineleri oluşturan elemanların hesaplama ve şekillendirme prensiplerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu derste tasarımda karşılaşacağı temel statik ve mukavemet bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Makina Tanımı. Makina Elemanlarının Sınıflandırılması. Kısa Malzeme Bilgisi. Kısa Mukavemet Bilgisi. Bağlama Elemanları; Kamalar. Civata-Somun Bağlantıları, Pim, Perno Bağlantıları, Sıkı Geçme ve Konik Geçmeler, Perçin, Lehim, Kaynak ve Yapıştırmalar. Mil ve Akslar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Endüstriyel alanda makine elemanları kullanımı hakkında teorik ve pratik bilgi kazanmayı sağlar.
2) 2. Makine elemanları tanınır ve kullanma konusunda bilgi sahibi olunması sağlanır.
3) 3. Makine elemanları malzemelerini tanıma ve malzeme seçimi yapabilme yeteneği kazanılır.
4) 4. Tekstil mühendisliği alanındaki makine elemanları hakkında temel bilgiler öğrenilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makine elemanları ve mühendislikte tasarım hakkında genel bilgiler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Mühendislik kavramı, makine tasarımında mukavemet, şekil değişimi analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Makine imalatında malzeme seçimi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Seçilmiş makine malzemeleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 ISO toleransları ve geçmeler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 ISO tolerans sistemi, akslar ve miller Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Konsrüksiyon için tavsiyeler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Bağlama elemanları, bağlama elemanları seçimi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Mil-Göbek bağlantıları, pim ve pernolar Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Cıvata somun bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Çözülemeyen bağlantı elemanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Kaynak bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Lehim bağlantıları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar