DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Laboratuarı I TMZ   307 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.NİHAT ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.PINAR DURU BAYKAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL CEYHUN SABIR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiİLHAMİ İLHAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde elyaf, iplik ve kumaş ile ilgili kalite kontrol testlerinin uygulamalı olarak öğrencilerle yürütülmesi ve bu kapsamda sözkonusu testlerde numune hazırlama, varsa deney cihazlarının/aparatlarının tanıtılması, çalıştırılması ve elde edilen sonuçlarının yorumlanması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Test kurallarına göre bölüm laboratuvarında gruplar halinde deneyler yapmak ve raporlarda sonuçları sunmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Tekstil materyallerinin testlerinin yapıldığı laboratuar ortam koşullarını öğrenmek.
2) 3) Fiziksel ve kimyasal tekstil muayenelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazları kullanabilme becerisini kazanabilmek.
3) 4) Testlerin sonuçlarını değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanabilmek.
4) Elyaf, iplik ve kumaşların seçilmiş özelliklerini kalite kontrol testleriyle tespit edebilme becerisini kazanabilmek.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem içerisinde uygulaması yapılacak testlerin teorik anlatımı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
2 Dönem içerisinde uygulaması yapılacak testlerin teorik anlatımı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
3 İplik Mukavemetinin Ölçülmesi Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
4 Tekstil Maddelerinin Su Ekstraktının pH Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
5 Kumaşların Hava Geçirgenliğinin Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
6 Dokunmuş Kumaşlarda Katlanma Açısının Belirlenmesi Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
7 Pamuklu Kumaşlarda Yıkamadan Sonraki Boyut Değişiminin Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
8 Dokunmuş Kumaşlarda Yapısal Özelliklerin Analizi Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
9 Tere Karşı Renk Haslığı Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
10 İplik Numara Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
11 İplik Düzgünsüzlüğü Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
12 Liflerin Kimyasal Yöntemlerle Analizi Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
13 Lif ve İpliklerin Mikroskop ile Analizi Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
14 Sürtünmeye Karşı Renk Haslığı Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
15 Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyılsonu Sınavı Ders Notları ve Referans Kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar