DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokuma Hazırlık Esasları TMZ   217 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.PINAR DURU BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dokuma öncesi atkı ve çözgü ipliklerini uygun şekilde hazırlama teknikleri hakkında temel bilgileri kazandırmak ve gerekli hesaplamaları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dokuma Hazırlık İşlemleri ile ilgili Genel Kavramlar ve Tanımlar. Dokuma Hazırlık İşlem Çeşitleri. Bobinleme İşlemi ve Makineleri. Sarım Şekilleri. Katlama. Büküm. Çözgü Hazırlama İşlemi ve Makinaları. Seri ve Konik Çözgü Hazırlama. Haşıllama Teknolojisi ve Makinaları. Haşıl Türleri ve Özellikleri. Tahar. Atkı ipliğinin Hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Dokuma verimliliği ve kumaş kalitesi için yapılması gerekli olan dokuma hazırlık işlemleri hakkında temel bilgileri edinmeyi sağlar.
2) 2-Dokuma öncesi gerekli hesaplamaları yaparak, hazırlık işlemlerini planlama becerisini kazanmayı sağlar.
3) 3-Dokumadaki hataların hangilerinin dokuma hazırlık işlemlerinden kaynaklandığını tespit edebilme yeteneği kazandırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dokuma hakkında genel bilgiler,dokuma hazırlık işlemlerinin sınıflandırılması ve genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Bobinleme işleminin amacı,bobinleme makinalarının sınıflandırılması ve makinaların çalışma prensiplerinin tanıtılması Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Bobinleme makinalarında yer alan ünitelerin tanıtılması,görevleri ve çalışmaprensipleri hakkında bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Bobin türleri hakkında genel bilgiler, bobin seçimi, bobin sarım türlerinin sınıflandırılması,bobinleme makinasında üretim hesabı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Katlama-büküm prosesleri ve makinaları, bobin boyama hakkında genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çözgü hazırlama işleminin tanımı,amacı ve türleri;düz çözgü hazırlama tekniği vemakinaları,düz çözgü hazırlama ile ilgili hesaplamalar,örnek problemle Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Konik çözgü hazırlama tekniği ve makinaları,konik çözgü hazırlama ile ilgili hesaplamalar,örnek problemler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Haşıllamanın tanımı, amacı, haşıl makinasının bölümleri, çalışma prensibi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Haşıl maddelerinin sınıflandırılması,özellikleri ve kullanım yerleri,haşıl yardımcı maddeleri ve haşıl çözeltileri hakkında genel bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Haşıllamada kullanılan terimler, tanımları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Tahar işleminin tanımı, amacı, tahar raporlarının çıkartılması Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Tahar işleminin tekniği, el taharı ve makina taharı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Düğümleme işlemi, atkı aktarma işlemi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Bölüm dokuma ve desen laboratuvarlarının gezilmesi Ders Notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar