DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapay Lifler TMZ   219 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil liflerini sınıflandırarak, yapay lifler (viskon, asetat, poliamid, polipropilen, polyester, poliakrilonitril, elastomer, vb.) hakkında detaylı bilgileri kazandırmak, lif özellikleri ile ürün özellikleri arasındaki ilişkileri öğretmek.
Dersin İçeriği
Yapay (kimyasal) liflerin sınıflandırılması,suni ve sentetik lifler,genel terimler ve tanımlar. Polimerizasyon türleri, lif çekiminin prensibi, lif çekim yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Tekstil hammaddeleri (lifleri) hakkında genel bilgi kazanımı sağlar.
2) 2-Yapay liflerin türlerini, yapı ve özelliklerini, elde ediliş şekillerini ve kullanım yerlerini anlatır.
3) 3-İstenen ürün özelliklerine göre uygun lifleri seçebilme becerisi kazanımı sağlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil hammaddelerinin (liflerin) tanıtımı, temel özellikleri ve sınıflandırılması, dünyada lif üretim ve tüketim miktarları-istatistiki veriler Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Yapay (kimyasal) liflerin sınıflandırılması,suni ve sentetik lifler,genel terimler ve tanımlar Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Polimerizasyon türleri, lif çekiminin prensibi, lif çekim yöntemleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Ekstrüderler, düzeler, görevleri, özellikleri, diğer lif çekim elemanları Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Rejenere selülozik liflerin tarihçesi, viskoz lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Asetat lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Diğer suni lifler, modal, tencel, lyocel lifleri, üretim yöntemleri, özellikleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Sentetik liflerin tarihçesi, poliester lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, liflerin kullanım alanları, modifiye poliester lifleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Sentetik liflerin tarihçesi, poliester lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, liflerin kullanım alanları, modifiye poliester lifleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Poliamid lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Modifiye ve aromatik poliamid lifleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Poliakrilnitril lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları, Polipropilenlifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alan Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Poliüretan lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları, Karbon lifleri Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar