DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pamuk İplikçiliği TMZ   221 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİLHAMİ İLHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kısa ştapelli lif eğirme sistemi (pamuk iplikçiliği) hakkında genel bilgi vermek; Açma, temizleme ve hrmanlama/karışım esaslarını vermek, Harman-hallaç makinelerini tanıtmak, Taraklama teorisini vermek, Tarak makinesini tanıtmak, çekim teorisini vermek, Cer makinelerini tanıtmak, Penye hazırlık makinelerini hakkında bilgi vermek, Penye makinesi hakkında bilgi vermek, Fitil makinesi hakkında bilgi vermek ve iplik eğirme prensiplerini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Eğirme Sistemleri, Pamuk İplikçiliği, Yün İplikçiliği, İpek ve Keten İplikçiliği. Açma ve KArıştırma, Taraklama, Cer, Fitil, Büküm Prensipleri, Ring İplikçiliği, Open-End Rotor İplikçiliği, Eğirme Makineleri ve Çalışma Prensipleri. İplik Numaralandırma Sistemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.İplik Teknolojisi (eğirme) alanlarında çağdaş bilgi sahibi olmayı yorumlar.
2) 2.Tekstil mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözüm becerisi kazanmayı ifade eder.
3) 3.Kısa lif iplik üretim sürecinde işlem adımları, uygulanan teknikler ve üretim makinaları hakkında bilgileri açıklar.
4) 4.Bir sistem ve/veya üretim prosesinde belirli bir amacı elde etmek için planlama ve/veya tasarım becerileri kazanmayı açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş; Pamuk lifi, tasnifi ve standardizasyonu hakkında genel ve hatırlatıcı anlamda bilgiler Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Pamuğun işletmelere gelişi, pamuk seçimi ve harman hazırlama metodları, karde ve penye iplikleri, makine parkları, iplik özellikleri ve kullanım yerle Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Açma, temizleme, karışım teknikleri ve sistemleri. Harman-hallaç makineleri ve bunların çalışma prensipleri, makine ayarları Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Harman-hallaç makinelerine devam. Karışım iplikçiliği için gerekler ve farklı materyal karışımları Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Taraklama teorisi. Tarak makinelerinin tanıtımı ve çalışma prensibinin anlatımı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Tarak makineleri ile ilgili çeşitli hesaplamalar ve tarak makinelerinde kullanılan regüle tertibatlarının tanıtımı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Çekim teorisi. Silindirli çekim sistemleri. Cer makinelerine giriş ve genel tanıım Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Cer makineleri ile ilgili çeşitli hesaplamalar ve cer makinelerinde kullanılan regüle tertibatları. Karde iplik üretim hattının Laboratuar ortamında gezilmesi Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Penye iplikçiliğine giriş. Penye iplik eğirme makine parkı. Penye hazırlık makinelerinin tanıtımı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Penye işlemi, Çalışma prensibi ve penye makinesinin tanıtımı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Penye makinesinin tanıtımı, ayarları ve penye makinesi ile ilgili teknik hesaplamalar Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Fitil işlemi, fitil makinesinin tanıtımı ve çalışma prensibi, fitil makinesi ile ilgili hesaplamalar Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Kısa ştapelli lif eğirmede (pamuk iplikçiliğinde)kullanılacak iplik eğirme teknikler, prensipleri ve iplik eğirme Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notlarının tekrarı ve Referans Kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar