DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 * TMZ   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri, Risk tanımı ve risk değerlendirmesi, İş sağlığı ve meslek hastalıkları, ilk yardım

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notları ve referans kitaplar
2 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notları ve referans kitaplar
3 Çalışma Yaşamı Yasaları, Anayasanın İş Yaşamına ilişkin Maddeleri, Ders notları ve referans kitaplar
4 Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş kanunu Ders notları ve referans kitaplar
5 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Ders notları ve referans kitaplar
6 Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Genel Görünümü Ders notları ve referans kitaplar
7 İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından eğitimin önemi Ders notları ve referans kitaplar
8 Ara sınav Ders notları ve referans kitaplar
9 İş Güvenliği Yönünden İşyerlerinde Yapılması Gerekli Kontroller, Düzenlenecek Belge, Kayıt, Form ve Raporlar Ders notları ve referans kitaplar
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu (İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Kurulları). Ders notları ve referans kitaplar
11 Risk tanımı ve risk değerlendirmesi,Risk Değerlendirmesi Uygulamaları Ders notları ve referans kitaplar
12 Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri,Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ders notları ve referans kitaplar
13 İlk yardım ve kişisel koruyucular Ders notları ve referans kitaplar
14 İş sağlığı ve meslek hastalıkları Ders notları ve referans kitaplar
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar