DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Pazarlama * TMS   327 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlama Kavramı ve Gelişimi Hakkında bilgi kazanımı. Pazarlama Süreci ve Tüketici Davranış Modellerini öğretme. Tekstilde Pazarlama ve Tekstilde Pazarlamanın İşletmeyle ilişkisi . Tekstil Pazarlamada Strateji Seçimi hakkında bilgi Vermek.
Dersin İçeriği
Pazarlama Kavramı ve Gelişimi. Pazarlama Süreci ve Tüketici Davranış Modelleri. Müşteri ile ilgili Temel Kavramlar. Pazarlama Şekilleri. Pazarlama Açısından Halkla İlişkilerin Önemi. Tekstilde Pazarlama. Tekstilde Pazarlamanın İşletmeyle İlişkisi. Pazarlama-Satınalma ilişkisi. Pazarlama-ÜR/GE ilişkisi. Tekstil Pazarlamada Strateji Seçimi ve Geliştirme. Teknolojinin Satış Üzerine Etkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PAZARLAMA KAVRAMI ve GELİŞİMİ Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
2 Pazarlama Bileşenlerinin İncelenmesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
3 PAZARLAMA SÜRECİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
4 Tüketici Davranış Modelleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
5 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
6 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
7 Pazarlama unsurları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
8 Arasınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
9 PAZARLAMA ŞEKİLLERİ Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
10 PAZARLAMA AÇISINDAN HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
11 TEKSTİLDE PAZARLAMA Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
12 Tekstil İşletmelerinde Maliyet Üzerinde Etki Yapan Faktörler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
13 TEKSTİLDE PAZARLAMANIN İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
14 TEKSTİL PAZARLAMADA STRATEJİ SEÇİMİ VE GELİŞTİRME Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar