DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Isı Transferi TMZ   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Isı transferi hakkında temel bilgi ve kavramları kazandırmak, ısı transfer şekillerini ve mühendislik uygulamalarını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Tanım ve Kavramlar. SI-Birimler. Isı İletimi İçin Genel Diferansiyel Denklemi. Kalıcılık için Tek Boyutlu Isı İletimi. Düzlemde Isı İletimi, Silindirik ve Küresel Duvarlar. Isı İletimli Katı Madde Oluşumlarında Isı Kalıcılığı için bir Boyutlu Isı iletim Yapıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Isı transfer kavramları hakkında bilgi sahibi olunur
2) 2. Isı transfer şekillerini öğrenilir ve değişik alanlarda uygulamalı hesaplar yapılır
3) 3. Tekstil iklimlendirme sistemleri için gerekli olan ısı kayıp ve kazancı hesaplamaları yapılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isı transferi tanımı, ısı transfer şekilleri, sürekli ve zamana bağlı rejim tanımları, Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
2 Isı iletimi (kondüksiyon) -Fourier kanunu Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
3 Isı iletim katsayısı, katı, sıvı ve gazlarda ısı iletimi, sınır şartları Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
4 Sürekli rejimde ısı iletimi, düzlem, silindirik ve küresel duvarlarda ısı iletimi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
5 Kanatçıklarda ısı iletimi, kanatçıklarda performans katsayıları Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
6 Geçici rejimde ısı iletimi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
7 Isı iletimi ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
8 Arasınav
9 Isı taşınımı (konveksiyon) giriş, Boyutsuz sayılar, Re, Nu, Pe, Pr, Gr, St, Gz, Ra boyutsuz sayıları, Zorlanmış konveksiyon Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
10 Serbest konveksiyon, Isı taşınımı (konveksiyon) ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
11 Isı taşınımı (konveksiyon) ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
12 Isı ışınımı (radyasyonu) tanımı, tarifler ve ısı transferi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
13 Isı ışınımı ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
14 Isı ışınımı ile ilgili örnek problemler Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar