DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi ve Felsefesi * TMS   330 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami İLHAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİLHAMİ İLHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, bilim tarihi ve felsefesi konusunda bilgi ve farkındalık sahibi olmasını sağlayarak akademik yetkinliğini yükseltmek, genel kültür düzeyini ve tartışma kültürünü geliştirerek özgüvenini arttırmak, sorun çözme ve olaylara farklı açılardan bakabilme becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Bilim, teknoloji ve felsefe kavramları, bilim, teknoloji ve felsefe ilişkisi, eski uygarlıklarda bilim, ortaçağ Avrupası ve İslam dünyasında bilim, rönesans, reform ve modern bilim, aydınlanma çağında bilim, endüstri devrimi ve bilim, çağdaş bilim, çağdaş bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimin önemi, bilimin mühendislikteki yeri, üniversite kavramı ve gelişimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, bilimin tarihsel gelişiminin özeti Ders notları ve kaynaklar
2 Bilim, felsefe ve teknoloji kavramları Ders notları ve kaynaklar
3 Tarihin başlangıcı, çağlar ve bilim Ders notları ve kaynaklar
4 Antik Yunan´da bilim ve felsefe Ders notları ve kaynaklar
5 Antik Yunan´da bilim ve felsefe Ders notları ve kaynaklar
6 Ortaçağ´da bilim, felsefe ve teknoloji Ders notları ve kaynaklar
7 Ortaçağ´da İslam Uygarlığı Ders notları ve kaynaklar
8 Arasınav Ders notları ve kaynaklar
9 Rönesans ve aydınlanma dönemi, sanayi devrimi Ders notları ve kaynaklar
10 Osmanlı Devletinde bilimsel faaliyetler Ders notları ve kaynaklar
11 Modern bilim ve teknoloji Ders notları ve kaynaklar
12 Bilimsel yöntem, öğrenmeyi öğrenme kavramı ve çözümlemeli düşünme Ders notları ve kaynaklar
13 Öğrenci sunumları ve tartışma Ders notları ve kaynaklar
14 Öğrenci sunumları ve tartışma Ders notları ve kaynaklar
15 Öğrenci sunumları ve tartışma Ders notları ve kaynaklar
16-17 Öğrenci sunumları ve tartışma Ders notları ve kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar