DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletmelerde Bilgi Yönetimi * TMS   334 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin önemi hakkında bilinç sahibi olunması, Fikri Mülkiyet Hakları kavramının öğrenilmesi, işletmelerdeki gizli ticari bilgilerin güvenliğinin sağlanması, ve bu amaçla gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi
Dersin İçeriği
AR-GE Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Marka Yönetimi, Değişimin Yönetimi, İşletmelerde Sürdürülebilirlik Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AR-GE YÖNETİMİ, Ar-Ge Nedir, Ar-Ge Yapılanması, Ar-Ge Bütçelenmesi, Ders notları ve referans kitaplar
2 Ar-Ge Giderlerinin Muhasebeleşmesi, Ders notları ve referans kitaplar
3 Ar-Ge Teşvik ve Desteklerin Alınması, Ders notları ve referans kitaplar
4 BİLGİ YÖNETİMİ, Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) , Ders notları ve referans kitaplar
5 Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabetçilik, FMH oluşturulması (Patentleme/Tescil vb), Ders notları ve referans kitaplar
6 FMH Muhafaza Edilmesi - Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Nedir, Temel İlkeler, Ders notları ve referans kitaplar
7 Bilgi Güvenliği Uygulamaları, Ders notları ve referans kitaplar
8 Arasınav Ders notları ve referans kitaplar
9 MARKA YÖNETİMİ, Marka Kelimesinin Tarihsel Gelişimi, Ders notları ve referans kitaplar
10 Marka Oluşturma, Neden Marka, Marka Nasıl Oluşturulur, Ders notları ve referans kitaplar
11 DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ, Ders notları ve referans kitaplar
12 İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ, Ders notları ve referans kitaplar
13 Strateji Geliştirme Yöntemi, Planlama Ders notları ve referans kitaplar
14 Pazarlama Yönetim Tekniği A Sınıfı Müşteri Yönetimi Ders notları ve referans kitaplar
15 İş Güvenliği - İşçi Sağlığı, Bütçeler ve Hedefler ile çalışma Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyılsonu sınavı Ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12345