DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II * AI   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Erdem ÇANAK
Dersi Verenler
PINAR CAM1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelde Modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sistemi´nin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik
atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve
bunların sonuçlandırılması
Yeni düzene karşı hareketler
Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları
Atatürk dönemi Türk Dış Polikası
İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları
Türkiyenin çok partili hayata geçişi
Demokrat Parti dönemi ve sonrası
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk inkılabının stratejisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölüm
2 Siyasal alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Çok partili hayata geçiş denemeleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Hukuk alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
5 Eğitim ve kültür alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Ekonomik alanda inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Sosyal ve sağlık alanında inkılaplar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Arasınav
9 Atatürk dönemi Türk dış politikası I (1923 1930 ) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Atatürk dönemi Türk dış politikası II Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Atatürk ilkeleri Icumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Atatürk ilkeleri IILaiklik, devletçilik, İnkılapçılık Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Atatürk Sonrası Türkiye´nin İç ve Dış Politikası (1938-1960) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Atatürk Sonrası Türkiye´nin İç ve Dış Politikası (1960-2000) Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
15 Türkiye´nin Jeopolitik durumu Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Yalçın ,Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara 2002