DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili II * TD   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan AKINBİNGÖL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN AKINBİNGÖL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Arap harflerini öğrenmek; Arapça, Farsça, Türkçe kelimeleri ayırdetmek. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlıcada Farsça Unsurlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
2 Sayılar, günler, aylar, vav-ı ma´dûle. Writing of scripts and joining boards.
3 Farsça Kelimelerin Yapısı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
4 Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler) Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
5 Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler). Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi
6 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
7 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü
8 Ara sınav.
9 Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
10 İsim Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
11 Sıfat Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
12 Sıfat tamlamasında Uyum. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
13 Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar. Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesi
14 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
15 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, alfa yay., Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesine Giriş, AÜ. AÖF. Yay. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat, AK Yay. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay.