DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce * IN   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Peran Sema SEVÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.PERAN SEMA SEVÜK1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Make students understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Introduce him/herself and others and ask and answer questions such as where he/she lives people he/she knows. Interact in a simple way if the other person speaks slowly and clearly.
Dersin İçeriği
Can understand sentences ad frequently used expressions related to areas of immediate relevance (e.g basic personel and family information). Can exchange information on familiar and routine matters. Can understand the main points of a text related to everyday life. Can produce simple connected text on topics of personel interest. Can describe his/her bacground in simple terms. Can give ideas, reasons and explanations for opinions and plans. Can deal with situations in an area where the landuage is spoken.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Asking for an giving measurements. Ouestions with ´How+adjective Ders Notları ve referans kitaplar
2 Talking about food you like. Expressions of quantity. Ders Notları ve referans kitaplar
3 ´Going to´ for future plans Ders Notları ve referans kitaplar
4 Asking and giving directions. Prepostions of movement. Ders Notları ve referans kitaplar
5 Describing climate and lifestyle. Linking words: because-so-alhough-but Ders Notları ve referans kitaplar
6 Talking about memorable times. Time prepositions:in-on-at Ders Notları ve referans kitaplar
7 Asking for things and giving a response. Permisson and requests Ders Notları ve referans kitaplar
8 Midterm test (visa) Ders Notları ve referans kitaplar
9 Comparing places in your country. Comparatives and superlatives. Ders Notları ve referans kitaplar
10 Talkng about leaving messages. Giving advise to visitors. Ders Notları ve referans kitaplar
11 Making suggestions for social arrangements. Ders Notları ve referans kitaplar
12 Talking about movies. ´Say´ and ´tell´ Ders Notları ve referans kitaplar
13 Ordering food and drink in a restaurant. ´would like-like-would prefer-prefer Ders Notları ve referans kitaplar
14 Present Perfect for experience. Have to-don´t have to Ders Notları ve referans kitaplar
15 General Review Ders Notları ve referans kitaplar
16-17 Final Exam Ders Notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar