DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokusuz Yüzeyler TEM   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere dokusuz tekstil yüzeylerinin üretiminde kullanılan hammadde (lifler) ve temel özellikler, Dokusuz (dokuma ve örme dışındaki) yüzey üretim yöntem ve makinaları hakkında teknik ve teknolojik bilgiler ve bu bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak. Dokusuz tekstil yüzeylerinin temel özellikleri ve kullanım alanlarını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Dokusuz yüzeyler hakkında genel bilgiler ve tanımlar, yüzey oluşturma ve üretim yöntemleri, yüzey oluşturmada kullanılan lifler ve özellikleri. Yapıştırma yüzeyler ve yapıştırma yöntemleri. Dokusuz yüzeylere uygulanan bitim işlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmayı tanımlar.
2) 2. Tekstil Teknolojisi; dokunmamış yüzeyler teknolojisi alanında çağdaş bilgi sahibi olmayı ifade eder.
3) 3) Bu alandaki Problemi tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerinin kazanılmasını açıklar.
4) 4) Bir sistem ve/veya üretim proses ve dizaynını tanımlama ve belirli bir hedefe ulaşmak için analiz etme becerisini kazanmayı ifade eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve genel tanıtım, Dokusuz tekstil yüzeylerinin gelişimi ve sınıflandırılması - dokusuz yüzeyleri tanıtma Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Dokusuz Yüzeyler üretiminde hammadde ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku oluşturma teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku oluşturma teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku oluşturma teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku Sabitleme/Bağlama teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku Sabitleme/Bağlama teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Dokusuz Yüzeyler üretimi (Doku Sabitleme/Bağlama teknikleri) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Dokusuz Yüzeyler üretiminde son işlemler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Dokusuz Yüzeylerin genel özellikleri ve kullanım alanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Dokunmamış kumaşların kalite kontrolü Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Dokusuz Yüzeylerin teknik amaçlı kullanımı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Tafting ve Mali Yüzey Üretim Yöntemleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar