DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Kalite Kontrol 1 TEM   403 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde kalite kontrol ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, standart ve standardizasyon, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, elyaf ve iplik kalite kontrol cihazlarının çalışma prensipleri ve ilgili standartlar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kalite Kontrol Kavramı ve Tekstilde Kalite Kontrolün Önemi. Temel İstatistik Kavramları. Tekstilde Test ve Atmosfer Koşulları. Test İçin Numune Alma Yöntemleri. Elyaf Uzunluğunun ve Elyaf İnceliğinin Ölçülmesi. Pamuk Elyafında Derecelendirme.Tekstil Materyallerinin Mukavemetinin Ölçümünde Temel Prensipler ve Kullanılan Yöntemleri. Elyaf ve İplik Mukavemetinin Tespiti. İplik Numarası, Büküm, Düzgünsüzlük ve Tüylülüğün Ölçümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Kalite kontrol hakkında genel bilgi ve görüş kazanılır
2) 2. Standart ve standardizasyon kavramlarını öğrenir
3) 3. İstatistiksel kalite kontrol konusunda genel bilgi kazanır
4) 4. Elyaf ve iplik kalite kontrol testleri hakkında bilgi sahibi olunur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstilde Kalite Kontrolun Önemi ve Temel Kavramlar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
2 Temel İstatistik Kavramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
3 Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Standardizasyon Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
4 İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Kontrolünde Kullanılan Bazı İstatistiksel Yöntemler (Sebep-sonuç diyagramı, Pareto analizi gibi) Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
6 Test ve Atmosfer Koşulları, Test için Numune Alma Yöntemleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
7 Elyaf Uzunluğu ve Elyaf İnceliği, Pamuk Elyafında Derecelendirme Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav
9 Elyaf kalite kontrolü laboratuvar uygulaması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
10 Elyaf Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
11 İplik Numarası, İplik Bükümü ve Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
12 İplik Düzgünsüzlüğü ve Tüylülüğü Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
13 İplik Kalite Kontrolü Laboratuvar Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması
14 Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar