DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Kalite Kontrol 2 TEM   404 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde kalite kontrol teknikleri, standart ve standardizasyon, istatistiksel kalite kontrol, kumaş kalite kontrol cihazlarının çalışma prensipleri ve ilgili standartlar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kumaş Karekteristikleri ve Özellikleri. Örtü faktörü, Gramaj ve Sıklık İlişkisi. Kumaşlara Uygulanan Çekme, Yırtılma ve Patlama Mukavemeti Testleri. Aşınma ve Boncuklanma Testleri, Kumaşlarda Tutum ve Döküm Özelliğinin Tespiti. Kumaşlarda Güç Tutuşurluk, Su Geçirgenlik ve Su İticilik Tayini. Renk Ölçümü ve Renk Haslığı Testleri. Elastomer Lif İçeren İplik ve Kumaşlara Uygulanan testler. Halı Kalite ve Özellikleri. Tekstilde Spesifikasyon, Kalite Güvencesi ve ISO Standartları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite kontrol hakkında genel bilgi ve görüş kazanır
2) Standart ve standardizasyon kavramlarını öğrenir
3) İstatistiksel kalite kontrol konusunda genel bilgi kazanır.
4) Kumaş kalite kontrol testlerinin uygulanışı hakkında bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kumaş Kalite Kontrolünün Önemi Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Kalite Güvence Sistemleri, ISO Standartları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
3 İstatistiksel Proses Kontrolü ve Uygulama Örnekleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Kumaşlarda Çekme ve Mukavemet Testleri (yırtılma, kopma, patlama mukavemeti) Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Kumaşlarda Aşınma ve Boncuklanma Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Kalite Kontrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar
7 Kumaşlarda Tutum ve Dökümlülük Özelliğinin Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Kumaşlarda Güç Tutuşurluk, Su Geçirgenlik ve Su İticilik Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kalite Kontrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar
11 Renk Haslığı ve Haslık Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Renk Haslığı ve Haslık Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Elastomer Lif İçeren İplik ve Kumaşlara Uygulanan Testler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Kalite Kontrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar