DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde İklimlendirme. Tekn. TEM   451 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil üretim proseslerinde iklimlendirmenin verim ve kalite üzerine olan etkilerinin öğretilmesi ve tekstil iklimlendirme sistemlerinin tanıtılması
Dersin İçeriği
Tekstilde İklimlendirme Önemi. Tekstil Fabrikalarında İstenen Nem ve Sıcaklık Seviyeleri ve Üretime Etkileri. Klima ve İklimlendirme Teknikleri. Nemli Hava Termodinamik. Isı ve Kütle Transferi. Psychomectric Şeması. Hassas Isıtma ve Soğutma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Tekstil iklimlendirmesinin gerekliliği öğrenilir. 2. Tekstil üretiminde kalite ve verim için, uygun iklimsel şartların neler olması gerektiği öğrenilir 3. Tekstil iklimlendirme sistemlerinin öğrenilerek, proses ve hammade özelliklerine göre nasıl terci


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstilde iklimlendirmenin önemi, gerekliliği, giriş ve tanımlar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
2 Kuru termometre, yaş termometre, çiğ noktası, özgül nem, mutlak nem, bağıl nem, yoğunluk, özgül hacim, duyulur ve gizli ısı, entalpi, duyulur ısı oranı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
3 Hava üzerine yapılan işlemler ve Psikrometrik diyagramda gösterimleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
4 Tekstil işletmeleri için ısı kayıp hesaplamaları, iklimsel veriler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
5 Tekstil işletmeleri için ısı kazanç hesaplamaları, iklimsel veriler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
6 Hava şartlandırılması ve ısı kayıp - kazançları ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
7 Tekstil üretimlerinde iç ortam şartlarının özellikleri, sıcaklı ve nemin önemi, yüksek nemin oluşturduğu yoğuşma, zararları ve önleme yolları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
8 Arasınav İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Anlatım
9 Tekstil klima sistemlerinin sınıflandırılması ve çalışma prensibleri, üretim proses ve hammadesine göre tercih nedenleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
10 Tekstil klima sistemlerinin projelendirme esasları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav
11 Tekstil klimaları sistem ve parçalarının fonksiyonları ve çalışma özellikleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
12 Tekstil klimasında örnek uygulamalar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
13 Tekstil klimasında örnek ugulamalar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
14 Tekstilde işletmelerinde toz ve önlemi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl sonu sınavı İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar