DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenilik ve Girişimcilik TEM   455 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tekstil endüstrisiinde yenilik ve girişimcilik konularında teknik bilgi, kanunlar, ar-ge çalışmalarıyla ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bilim, teknoloji ve yenilik kavramları, Tekstil sektöründe yenilik ve AR-GE´nin önemi. Girşimci Yaklaşım ve içeriği, girişimcilik için gerekli şartlar, girişimciliği ödüllendirme. 5746 sayılı Kanun içeriği, teknogirişimci sermaye desteği, TUBITAK 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Bilim, teknoloji ve yeniliğin kazanımıyla ilgili temel bilgileri ifade eder. 2.Tekstil sektöründe yenilik ve girişimcilik hakkında bilgileri açıklar.
2) 3.Girişimciliği öğrenme, içeriği ve önemini tanımlar.
3) 4.5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Desteği, TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programlarını açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KAVRAMLARI Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Bilgi/Bilim, Bilimsel Çalışma, Teknoloji Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Ar-Ge, Yenilik, Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Rekabet Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Bilgi ve Teknoloji Temin Seçenekleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Günümüzde Firma Özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Ürünlerin Bilgi İçeriği (Katma Değer) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Ar-Ge Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Yenilik ve Tekstil Endüstrisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 GİRİŞİMCİLİK; Girişimcilik Yaklaşımı, Girişimcilik İçin Gerekli Şartlar Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Girişimciliğin Özendirilmesi. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Desteği, Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programları. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyılsonu sınavı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar