DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokuma Kumaş Analizi TEM   457 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dokuma kumaş analizi uygulama bilgilerinin ve gerekliliğinin anlaşılması ve fiili olarak kullanımı , Uygulamalı elde edilmiş analiz bilgilerinin yeniden tasarım ve üretim planlamasına dönüşümü
Dersin İçeriği
Kumaş analizi ile ilgili genel kavramlar ve tanımlar.Ticari dokuma kumaşlar ; Temel dokuma yapıları. Renkli dokumalar. Krep kumaşlar ve dokuma. Dokumada pike kumaşlar. Üç iplik sistemli dokuma kumaşlar. Çift kat kumaşlar. Temel dokuma yapılarının yapısal analizi; İplik renk ve yapı analizi ve bilgisi. Mamul ve gri kumaşların ve dokuma koşullarının bilgilerinin belirlenmesi. Dokuma hesapları ve planları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dokuma kumaş analizi uygulama bilgi ve kullanma becerisi kazanılır. Analiz bilgilerinin yeniden tasarım ve üretim planlaması için kullanabilme becerisi kazanılır 


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kumaş analizi ve Tasarımı ile ilgili Genel Kavramlar ve Tanımlar. Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Standartlaşmış ve Ticari Önem Kazanmış Dokuma Kumaşlar: Basit Yapılı Temel Dokular Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Standartlaşmış ve Ticari Önem Kazanmış Dokuma Kumaşlar: Renkli Dokumalar Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Standartlaşmış ve Ticari Önem Kazanmış Dokuma Kumaşlar: Krep Dokular Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Standartlaşmış ve Ticari Önem Kazanmış Dokuma Kumaşlar: Pike Dokular Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Standartlaşmış ve Ticari Önem Kazanmış Dokuma Kumaşlar: Üç İplik Sistemli Dokular , Çift Katlı Dokular Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Basit Dokular İçin Analiz Bilgileri: Yapısal Özelliklerin Analizi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Arasınav Ders notları ve referans kitapların okunması Yazılı Sınav
9 Basit Dokular İçin Analiz Bilgileri: Renk ve Doku Yapısının Analizi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Basit Dokular İçin Analiz Bilgileri: İplik Bilgilerinin Analizi Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Analiz Bilgilerinin Tasarım ve Üretim Planlaması için Kullanımı: Mamul Bilgileri Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Analiz Bilgilerinin Tasarım ve Üretim Planlaması için Kullanımı: Ham Kumaş Bilgileri Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Analiz Bilgilerinin Tasarım ve Üretim Planlaması için Kullanımı: Dokuma Üretim Bilgileri Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Analiz Bilgilerinin Tasarım ve Üretim Planlaması için Kullanımı: Raporlama,Değerlendirme Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitapların okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders notları ve referans kitapların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar