DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Maliyet Hesapları TEM   461 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.PINAR DURU BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet kavramı ve maliyet sistemleri hakkında temel bilgileri kazandırmak, birim maliyet hesaplama ilke ve yöntemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Maliyet hesapları ilke ve kavramları. Maliyet Muhasebesinin Amaçları, Maliyet-Gider-Harcama Kavramları, Üretim Maliyetleri, Maliyetlerin Sınıflandırılması Finansal tablolar. Malzeme, işçilik, genel imalat maliyetleri. Maliyetlerin dağıtılması. Safha ve sipariş maliyet sistemleri. Karar, kontrol ve başarı değerlendirme aracı olan bazı önemli yönetim muhasebesi metotları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Bir işletmede üretim maliyetlerinin türlerini ve bunların ürün maliyetini etkileyiş şeklini analiz edebilme becerisi kazanılır
2) 2-Ürün birim maliyetini hesaplama becerisi kazanılır
3) 3)Finansal tabloları okuma ve değerlendirme becerisi kazanılır
4) 4-Üretimin karlılığını analiz etme becerisi kazanılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliyet kavramı, tanımlar, maliyet muhasebesinin amaçları, Tekstilde maliyetlere toplu bakış Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
2 Finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, satılan malların maliyeti tablosu, tabloların oluşturulması, okunması, yorumlanması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
3 Maliyet türleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
4 Malzeme maliyetleri-malzeme türleri; dolaysız (direkt) malzeme, dolaylı (indirekt) malzeme, malzeme miktarı; optimum sipariş miktarı ve asgari stok Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
5 Malzeme maliyetleri-stok kontrolü, malzeme değerleme yöntemleri; maliyet temeline göre (ortalama yöntem, FIFO, LIFO), pazar fiyatına göre, sabit fiyat Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
6 Malzeme maliyetlerinin saptanması ve kaydı, örnekler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
7 Malzeme maliyetleri problem çözümü Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav
9 İşçilik maliyetlerinin saptanması ve kaydı, örnekler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
10 Genel imalat maliyetleri, türleri,amortisman maliyetleri hesabı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
11 Genel imalat maliyetlerinin bütçelenmesi, örnekler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
12 Maliyet yerleri; esas, tali,yardımcı maliyet yerleri,maliyet dağıtım tablosu oluşturulması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
13 1., 2. ve 3. dağıtım, hesaplamalar, örnek uygulamalar Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
14 Sipariş ve safha maliyet sistemleri, birim maliyet hesabı, örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
15 İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar