DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim * TMZ   106 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
Doç. Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi. AutoCAD (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı) yardımıyla temel komutların verilmesi. Makine parçalarının görünüşlerinin çıkarılması ve perspektif kavramının zihinde oluşturulabilmesi ve bilgisayar uygulamaları.
Dersin İçeriği
Teknik Resimle İlgili Temel Kavramlar. Basit Geometrik Çizimler (Doğru, Daire, Çokgen gibi). Parçaların Üç Görünüşleri. Çizilen Görünüşlerin Ölçülendirilmesi. Parçaların Üç Boyutlu Görünüşü (Perpspektifi). Katı Model Oluşturma. AutoCAD Komutlarıyla Konuların Bilgisayar Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resime giriş, teknik resimde temel ilkeler, çizgiler ders notları ve referans kitaplar
2 Geometrik çizim kuralları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar
3 Basit geometrik şekiller (manuel olarak araç-gereçlerle çizim) ders notları ve referans kitaplar
4 Teknik resim parçalarının çizim uygulamaları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar
5 CAD yazılım menu tanıtımı ders notları ve referans kitaplar
6 Çizim (Line, polyline, circle, ellipse, donut, ..) komutları ders notları ve referans kitaplar
7 Düzenleme (modify) işlemleri ders notları ve referans kitaplar
8 Ara sınav ders notları ve referans kitaplar
9 Ölçülendirme ve uygulamalar ders notları ve referans kitaplar
10 İki boyutlu çizim, görünüş çıkarma ders notları ve referans kitaplar
11 İki boyutlu çizim, görünüş çıkarma ders notları ve referans kitaplar
12 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler, izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar
13 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler, izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar
14 Katı modelleme ders notları ve referans kitaplar
15 Genel konu tekrarı ders notları ve referans kitaplar
16-17 final sınavı ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar