DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlıcada Farsça Unsurlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
2 Sayılar, günler, aylar, vav-ı ma´dûle. Writing of scripts and joining boards.
3 Farsça Kelimelerin Yapısı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
4 Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler) Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
5 Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler). Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi
6 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
7 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü
8 Ara sınav.
9 Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
10 İsim Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
11 Sıfat Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
12 Sıfat tamlamasında Uyum. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
13 Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar. Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesi
14 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
15 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, alfa yay., Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesine Giriş, AÜ. AÖF. Yay. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat, AK Yay. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay.