DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomi TEM   481 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEHİCE DURGUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın anatomik, antropometrik, biyomekanik, fizyolojik, bilişsel ve psikolojik gereksinimleri, yetenekleri ve sınırlılıklarıyla uyumlu olarak; özellikle tekstil mühendisliği alanında, sağlıklı, güvenli, konforlu, estetik ve sürdürülebilir ürün, sistem ve çevre tasarımı ve değerlendirmesini yapmak için gerekli temel bilgi, beceri ve tutumu edinmektir.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği: özellikle tekstil mühendisliğine vurgu yapılarak ergonomi bilgisi üzerinde yoğunlaşmıştır: Ergonomiye giriş (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler), sistem ve modelleme, insan-makine sistemleri, makine kontrollerinin tasarımı ve düzenlenmesi, duyular ve çevresel faktörler, çalışma boşluğu, fiziksel iş yükü ve enerji harcanması,yorgunluk ve mola, iş ve zaman etüdü, iş sağlığı ve güvenliği, fiziksel ve zihinsel performans, ergonominin psikolojik ve sosyal boyutları. Ayrıca, derslerde etik ve profesyonel konulara da değinilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonominin temel kavramlarını (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler) tanımlar.
2) Sistem ve modelleme kavramlarını tanımlar; ergonomik verilerin ergonomik bilgiye dönüşmesindeki güçlüğü kavrar.
3) Antropometrik ve biyomekanik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
4) İnsan -makine sistemlerinin özelliklerini açıklar; gösterge, panel ve kumandaları ergonomik açıdan değerlendirir.
5) Ergonomide çevre ve duyuların etkisini irdeler.
6) Mekan veya işyeri düzenlemesinde gerekli boşlukları düzenler.
7) Yapılan işin niteliği ile enerji gereksinimini ilişkilendirir.
8) Yorgunluk kavramını ve çeşitlerini tanımlar; kasılma tipleri ve yorgunluğu ilişkilendirir; çalışma ve dinlenme sürelerini hesaplar.
9) İş analizi ve zaman etüdü yapar.
10) Zararlı maddeleri, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ve kişisel koruyucuları bilir.
11) Fiziksel ve zihinsel performans, stratejik plan, iç denetim, SWOT analizi kavramlarını açıklar. Performans yönetimi iş akış şemasın oluşturur.
12) Ergonominin psikolojik ve sosyal ögelerini değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ergonomiye Giriş (Tanım, Kapsam, Tarihçe ve İlişkili Disiplinler) Ders Notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Tartışma
2 Sistem ve Modelleleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
3 İnsan Anatomisi ve Antropometrik Modelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
4 Biyomekanik Mdelleme Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
5 İnsan-Makine Sistemleri Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
6 Makine Kontrollerinin Tasarımı Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
7 Duyular ve Çevresel Faktörler Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
8 Mekan ve İş Yeri Düzenleme, Çalışma Boşluğu Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
9 Fiziksel İş Yükü ve Enerji Tüketimi Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
10 ARA SINAV Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilmesi Yazılı Sınav
11 Yorgunluk ve Mola Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
12 İş Düzenlemesi ve Zaman Etüdü Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
13 İş Sağlığı ve Güvenliği: Zararlı Maddeler, Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Kişisel Koruyucular Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
14 Çalışmanın Psikolojik ve Sosyal Ögeleri, Performans Yönetimi Ders Notları, Yardımcı Kaynaklar, İnternet, Kütüphane Veri Tabanları, Öğrencilerin konu hakkında soru hazırlamaları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
15 Ödev Sunumları Araştırma-yaşam boyu öğrenme, Yazma, Okuma, Bilişim, Takım Çalışması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Beyin Fırtınası
Tartışma
16-17 YARIYI SONU SINAVI Öğrenilen bilgilerin bütünleştirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar