DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termodinamiğe giriş ve temel kavramlar, uygulama alanları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
2 Enerji kavramı, iç enerji, ısı transferi, iş kavramı, termodinamiğin birinci kanunu, enerjinin korunumu, enerji dönüşüm verimleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
3 Enerji dönüşümleri ve genel enerji çözümlemesi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
4 Saf madde ve özellikleri P-v, T-v ve P-T özelik diyagramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
5 Saf maddenin özellikleri ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
6 Kapalı sistemlerin enerji analizi İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav
7 Kapalı sistemlerin enerji analizi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
9 Kontrol hacimleri için kütle ve enerji çözümlemesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
10 Kontrol hacimleri için kütle ve enerji çözümlemesi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
11 Termodinamiğin ikinci yasası ve analizi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
12 Termodinamiğin ikinci yasası ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
13 Entropi ve ekserji Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
14 Entropi ve ekserji ile ilgili örnek problemler İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav
15 Genel Konu Tekrarı İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar