DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Boyama I TMZ   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal liflerin boyanma mekanizmalarının incelenmesi . Uygulamada kullanılan makina ve aparatların tanıtılması ve boyama işlemleri sonrasında haslıklar hakkında temel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği
Renk, Boya, Boyarmadde ve Boyama Kavramları Hakkında Genel Bilgiler. Doğal Lifler ile Boyarmadde Arasındaki Boyama Mekanizmaları. Doğal Lif Boyamacılığında Kullanılan Makina ve Aparatlar. Boyama Haslıkları. Selüloz Lifinin (Pamuk, Keten, Rejenere Selüloz) ; Küp, Küp-Leukoester, Direkt Kükürt, Reaktif ve Pigment Boyarmaddeleriyle Boyanması. Protein Lifinin (Yün-İpek) ; Asit, Krom ve Metal Kompleks Boyarmaddeleriyle Boyanması. Değişik Boyarmadde Gruplarıyla Renk Tutturma ve Boyalı Materyalden Color Index Numarasının Tespiti.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Doğal liflerin yapılarının hatırlatılarak boyama mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmak.
2) 2. Doğal liflerden elde edilmiş kumaşların boyanmaları hakkında bilgi kazanmak.
3) 3. Boyama işlemleri sonrasında haslıklar hakkında temel bilgileri öğrenmek.
4) 4. Hatalı yapılan boyamaların düzeltilmesi hakkında bilgi kazanımı. Boyama hataları ve çözüm önerilerinin öğrenmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Renk. Boya boyarmadde hakkında genel bilgiler, Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Doğal lifler ile boyarmaddeler arasındaki boyama mekanizmaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Doğal lif boyamacılığında kullanılan Makine ve Aparatlar Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Selüloz liflerinin Boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Pamuğun boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Pamuğun Direkt boyarmaddelerle boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Pamuğun Reaktif boyarmaddelerle boyanması Arasınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Pamuğun Kükürt ve Pigment boyarmaddelerle boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Ketenin ve Rejenere selüloz liflerinin boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Protein liflerinin boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Yünün Boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 İpeğin boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Boyama uygulamalarında renk tutturma Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar