DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Renk. Boya boyarmadde hakkında genel bilgiler, Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Doğal lifler ile boyarmaddeler arasındaki boyama mekanizmaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Doğal lif boyamacılığında kullanılan Makine ve Aparatlar Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Selüloz liflerinin Boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Pamuğun boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Pamuğun Direkt boyarmaddelerle boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Pamuğun Reaktif boyarmaddelerle boyanması Arasınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Pamuğun Kükürt ve Pigment boyarmaddelerle boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Ketenin ve Rejenere selüloz liflerinin boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Protein liflerinin boyanması hakkında genel bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Yünün Boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 İpeğin boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Boyama uygulamalarında renk tutturma Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar