DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ergonomi TMS   481 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behice DURGUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın anatomik, antropometrik, biyomekanik, fizyolojik, bilişsel ve psikolojik gereksinimleri, yetenekleri ve sınırlılıklarıyla uyumlu olarak; özellikle tekstil mühendisliği alanında, sağlıklı, güvenli, konforlu, estetik ve sürdürülebilir ürün, sistem ve çevre tasarımı ve değerlendirmesini yapmak için gerekli temel bilgi, beceri ve tutumu edinmektir.
Dersin İçeriği
Özellikle tekstil mühendisliğine vurgu yapılarak ergonomi bilgisi üzerinde yoğunlaşmıştır: Ergonomiye giriş (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler), sistem ve modelleme, insan-makine sistemleri, makine kontrollerinin tasarımı ve düzenlenmesi, duyular ve çevresel faktörler, çalışma boşluğu, fiziksel iş yükü ve enerji harcanması,yorgunluk ve mola, iş ve zaman etüdü, iş sağlığı ve güvenliği, fiziksel ve zihinsel performans, ergonominin psikolojik ve sosyal boyutları. Ayrıca, derslerde etik ve profesyonel konulara da değinilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ergonominin temel kavramlarını (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler) tanımlar.
2) Sistem ve modelleme kavramlarını tanımlar, ergonomik verilerin ergonomik bilgiye dönüşmesindeki güçlüğü kavrar.
3) Antropometrik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
4) Biyomekanik modellemenin temel ilkelerini açıklar.
5) İnsan -makine sistemlerinin özelliklerini açıklar; gösterge, panel ve kumandaları ergonomik açıdan değerlendirir.
6) Ergonomide çevre ve duyuların etkisini irdeler.
7) Mekan veya işyeri düzenlemesinde gerekli boşlukları düzenler.
8) Yapılan işin niteliği ile enerji gereksinimini ilişkilendirir.
9) Yorgunluk kavramını ve çeşitlerini tanımlar; kasılma tipleri ve yorgunluğu ilişkilendirir; çalışma ve dinlenme sürelerini hesaplar.
10) İş analizi ve zaman etüdü yapar.
11) İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini, zararlı maddeleri, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ve kişisel koruyucuları bilir.
12) Fiziksel ve zihinsel performans, stratejik plan, iç denetim, SWOT analizi kavramlarını açıklar. Performans yönetimi iş akış şemasın oluşturur.
13) Ergonominin psikolojik ögelerini değerlendirir.
14) Ergonominin sosyal ögelerini değerlendirir.
15) Ergonomi bilgisini bütünleştirir.