DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pamuk İplikçiliği TMZ   229 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami İLHAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin pamuk ve pamuk iplikçiliği konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlamak, iplik ve iplik üretimi konusunda teknik bilgilerini artırmak.
Dersin İçeriği
İplikçiliğin tarihsel gelişimi, iplik üretim teknolojileri, kesik lifler ve pamuk lifi, kesik elyaf iplik üretim süreci, aşamaları ve makineleri, iplik kalite parametreleri ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kesikli lifler ve pamuk hakkında bilgi sahibi olmak.
2) Pamuk ve karışım harmanlarından iplik üretim sürecini öğrenmek.
3) Pamuk iplikçiliğinin üretim prosesleri ve makinelerini tanımak, bilgi sahibi olmak.
4) Pamuk ipliği kalite parametrelerini ve kalite değerlendirme süreçlerini öğrenmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pamuk ipkçiliğine giriş ve tarihçe Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Kesik lifler, pamuk ve özellikleri, iplik türleri Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Kesik lifler, pamuk ve özellikleri, iplik türleri Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Harman hallaç (proses ve makineler) Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Harman hallaç (proses ve makineler) Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Taraklama Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Cer makinesi Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar
9 ARA SINAV Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Fitil makinesi Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Ring iplik eğirme makinesi Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Bobinleme Ders notları ve kaynak kitaplar
13 OE-rotor eğirme makinesi Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Pamuk iplikçiliğinde son işlemler (katlama, büküm, kondisyonlama, fiksaj, ambalaj) Ders notları ve kaynak kitaplar
15 İplik kalite parametreleri ve değerlendirme süreci Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar