DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Tekstiller TMS   342 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik tekstilleri ve kullanım alanlarını tanıtmak, Temel Lif özellikleri ve yüksek performanslı lifler hakkında, Teknik kumaş üretim teknikleri, kaplama, laminasyon ve kompozit malzeme üretimi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Tekstilde bilim, teknoloji, yenilik ve Ar-Ge nin önemi, yeni tekstil döngüsü (YTD) ve tekstilin öncelikli alanları. Teknik tekstillerde içerik ve dizayn fonksiyonları, anahtar uygulama alanları. Teknik tekstillerin tasarım ve üretiminde kullanılan hammaddeler. Teknik tekstillerin tasarım ve üretiminde, Tekstil yüzeylerini Kaplama ve özellikleri, Tekstil Yüzeylerinin (kumaşların) laminasyonu ve özellikleri, Jeotekstiller ve uygulamaları, Tıbbi Tekstiller, Endüstriyel TEkstiller (Lastik ve kord kumaşları ve filtrasyon ekipmanları), Yüzey bazlı teknik tekstiller ve dokusuz yüzeyler, Teknik tekstilerde kalite kontrol.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik tekstiller hakkında temel mühendislik bilgilerinin kazanımını ifade eder.
2) Teknik tekstil amaçlı kullanılan hammaddeler (lifler) hakkında bilgi sahibi olmayı açıklar.
3) Teknik tekstil materyallerini, ürünlerini ve üretim yöntemlerini ifade eder.
4) Teknik tekstiller ve kullanım alanlarını tanımak, yüksek performanslı lifler, teknik kumaş üretim teknikleri, kaplama, laminasyon ve kompozit malzemeler hakkında bilgiler açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, Teknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge nin tekstilde yeri ve önemi Referans kitaplar Anlatım
2 Yeni Tekstil Döngüsü (YTD) ve tekstilde öncelikli alanlar Referans kitaplar Anlatım
3 Teknik tekstil kavramı ve tasarım fonksiyonları Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Teknik tekstillerin temel uygulama alanları (12 temel uygulama alanı) Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Teknik tekstiller tasarım ve üretiminde hammadde Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Teknik tekstiller üretimi ve tasarım için fonksiyonlar Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kaplama tekstil yüzeyleri (kumaşları) ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Lamine tekstil yüzeyleri (kumaşları) ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Tıbbi ve hijyenik tekstiller Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Jeotekstiller ve uygulamaları Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Endüstriyel tekstiller (Lastik kord bezleri ve filtrasyon malzemeleri) Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dokusuz Yüzey esaslı teknik tekstiller Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Teknik tekstillerde kalite kontrol Ders notlarının tekrarı ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Teknik tekstil alanındaki son gelişmeler ve konu tekrarı Referans kitaplar-Yarıyıl sonu sınavı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Referans kitaplar-Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar