DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi TLZ   110 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel Ceyhun SABIR
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL CEYHUN SABIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil mühendisliği öğrencilerime temel malzeme bilgisi vermek, malzemelerin yapısal, mekanik ve fiziksel özelliklerinin öğretilmesi. Bir mühendisin malzeme seçiminde temel bilgiere sahip olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Malzeme bilgisine giriş. Atomik bağlar. Malzemelerin mekanik özellikleri. Tahribatsız malzeme muayeneleri. Metalik malzemeler ve yapısal özellikleri. Alaşımlar. Faz diyagramları ve ısıl işlemler. Polimer malzemeler ve yapısal özellikleri. Termoplastik, termoset ve elastomerler. Seramik malzemeler ve yapısal özellikleri. Kompozit malzemelere giriş. Malzemelerin fiziksel özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mühendislik malzemelerini tanır ve ayırt edebilir
2) Malzemelerin yapısal özelliklerini öğrenir ve mühendislikte kullanabilir
3) Mühendislik malzemelerinin mekanik ve fiziksel özellikleri bilir.
4) Kompozit malzemeyi bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilgisine giriş Öğretim elemanının ders notları Anlatım
2 Malzemlerde atomik bağ ve malzeme bilimi için önemi Öğretim elemanının ders notları Anlatım
3 Malzemelerin mekanik özellikleri: Çekme, Basma, Süneklik Öğretim elemanının ders notları Anlatım
4 Malzemelerin mekanik özellikleri: Sertlik ve Darbe dayanımları. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
5 Malzemelerin mekanik özellikleri: Yorulma dayanımı. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
6 Tahribatsız malzeme muayeneleri: Gözle, girici sıvı ile, ses ile malzeme testi Öğretim elemanının ders notları Anlatım
7 Tahribatsız malzeme muayeneleri:Eddy akımı ile, manyetik, radyasyonla muayene Öğretim elemanının ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Öğretim elemanının ders notları Yazılı Sınav
9 Metalik malzemeler ve yapısal özellikleri. Alaşımlar. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
10 Faz diyagramları ve ısıl işlemler. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
11 Polimer malzemeler ve yapısal özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
12 Termoplastik, termoset ve elastomerler. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
13 Seramik malzemeler ve yapısal özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
14 Kompozit malzemelere giriş. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
15 Mühendislik malzemelerinin fiziksel özellikleri. Öğretim elemanının ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanının ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar