DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Kimyası TMZ   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal ve sentetik liflerin kimyasal yapıları, liflerin kimyasal maddelere karşı davranışları, liflerin tanınma reaksiyonları, tekstil yardımcı kimyasallarının yapısı ve kullanımları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Doğal ve Sentetik Liflerin Kimyasal Yapıları. Liflerin Kimyasal Maddelere Karşı Davranışları. Liflerin Tanınma Reaksiyonları. Tekstil Yardımcı Kimyasallarının Yapısı ve Kullanımı. Tekstilde Proses suyu. Sulardan Kaynaklanan Sorunlar ve Önlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Doğal ve Sentetik liflerin kimyasal yapıları hakkında bilgi kazanımı sağlar
2) 2. Kimyasal maddeler hakkında genel bilgi kazanılır.
3) 3. Tekstil liflerinin kimyasallar karşısındaki tutumlarını öğrenilir.
4) 4. Tekstil Kimyasallarının kullanımını öğrenmeyi sağlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Liflerin Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Selüloz Lifleri ve Kimyasal Yapıları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Selüloz Liflerinin Kimyasal Özellikleri ve Kimyasallara karşı tutumları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Protein Lifleri ve Kimyasal Yapıları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Protein Liflerinin Kimyasal Özellikleri ve Kimyasallara karşı tutumları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Sentetik Lifler . Sentetik Liflerin Moleküller üstü yapısı Makro moleküller arası çekim kuvvetleri. Sıcaklığın Moleküller üstü yapıya etksi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Poliester Lifleri ve Kimyasal Yapıları ve Kimyasal özellikleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Poliamid Lifleri ve Kimyasal Yapıları ve Kimyasal özellikleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Polipropilen Lifleri ve Kimyasal Yapıları ve Kimyasal özellikleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Poliakrilonitril Lifleri (PAN) ve Kimyasal Yapıları ve Kimyasal özellikleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Yüksek Performanslı Lifler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Aramotik Poliamid. Karbon Lifleri.Cam Lifleri. Karbon Lifleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Nano Lifler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar