DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statik TMZ   205 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar. Maddesel Noktaların Statiği; Düzlem Kuvvetler Sistemi, Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi. Yayılı Kuvvetlerin Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi. ; Kafes Sistemleri, Çerçeveler ve Makineler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetlerin Atalet Momentleri; Alanların ve Kütlelerin Atalet Momentleri. Virtüel İş Metodu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknik eğitime yönelmiş öğrenciler için, mühendislik kavramıyla ilgili temel bilgileri öğrenme,
2) günlük hayatta gözlemlenen pek çok fiziksel olaya mühendislik bakış açısıyla yaklaşabilme
3) Vektörel işlemleri bilir
4) Temel mekanik bilgisine sahip olur
5) Mekanik düşünme yeteneğine sahip olur
6) Ileri mekaniğe hazırlık yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekaniğin tanımı, rijit cisim statiği, birimler, statiğin ilkeleri, vektörlerle ilgili işlemler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Kuvvet, bir noktada kesişen iki kuvvetin bileşkesi, bir kuvvetin bileşenlerine ayrılması, Bir noktada kesişen kuvvetler sisteminde bileşke Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Düzlemde parçacığın dengesi, serbest cisim diyagramı, bir kuvvetin bir noktaya göre momenti, bir kuvvet çiftinin momenti, eşdeğer kuvvet çiftleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Bir kuvvetin etki çizgisi dışında bir noktaya taşınması, düzlem kuvvetlerin dengesi, kuvvetler sisteminin tek bir kuvvete indirgenmesi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Ağırlık merkezi, düzlem alan ve eğrilerin ağırlık merkezi, pappus-guldinus teoremleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Rijit cisimde denge, düzlem kuvvetlerde denge hali, düzlemde serbestlik derecesi, bağ çeşitleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Düzlem taşıyıcı sistemler, düzlem taşıyıcı sistemlerde yükleme durumları, düzlem taşıyıcı sistemlerin mesnetlenmesi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Çok parçalı taşıyıcı sistemler, kafes sistemler, kafes sistemler için çözüm yöntemleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Sürtünme, sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı, sürtünme açısı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Rijit cismin uzayda dengesi, bir uzay kuvetin bileşenleri, bir noktada kesişen uzay kuvvetlerde bileşke Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Bir eksene göre statik moment, kuvvetler sistemini bir noktaya indirgeme, uzayda bağlar Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Yayılı kuvvetler, kaldırma kuvveti Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Atalet momentleri, atalet yarıçapı, asal atalet momentleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Bir kuvvetin ve bir momentin işi, virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar