DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi TMZ   211 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel Ceyhun SABIR
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL CEYHUN SABIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mühendisliği öğrencilerine malzemelere ait temel kavramları öğretmek, malzemelerin mekanik, fiziksel, kimyasal özelliklerini ve tahribatlı ve tahribatsız malzeme testlerini tanıtmak ve test sonuçlarını yorumlamayı öğretmek, öğrencinin mühendislik uygulamalarında malzeme seçimini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Malzeme Bilgisine Giriş. Atomik Yapı. Malzemelerin Mekanik Özellikleri (Elastisite, Akma ve Çekme Mukavemeti, Sertlik, Yorulma, Sünme, Tonluk), Fiziksel Özellikleri (Isıl , Optik, Manyetik, Elektriksel), Yüzeysel Özellikleri (Korozyon,Aşınma) ve Bu Özelliklerin Ölçülmesi . Metalik Malzemeler; Alaşımlar, Çelik. Denge Diyagramları. Isıl İşlemler. Metal olmayan Malzemeler; Polimerler. Seramikler. Kompozit Malzemeler. Endüstriyel Tekstil Malzemeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencileri Malzeme bilgisi hakkında temel bilgi kazanır
2) Tekstil Mühendisliği alanında malzeme kullanımını öğrenir
3) Öğrenciler mühendislik malzemelerinin birçok özelliğini öğrenir
4) Öğrenciler malzemelere uygulanan kalite kontrol testlerini öğrenir ve test sonuçlarını yorumlayabilir.
5) Öğrenci malzemelerin alaşım, kompozit benzeri karmaşık yapı oluşturmayı öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgi verme Ders notları Anlatım
Tartışma
2 Malzeme Bilimi hakkında temel bilgiler Ders notları Anlatım
Tartışma
3 Atomik Yapı, atomlararası bağlar Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Malzemelerin sınıflandırılması ve Malzemelerin Mekanik Özellikleri Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Malzemelerin Mekanik Özellikleri için deney metotları (tahribatlı, tahribatsız) Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Malzemelerin Mekanik Özellikleri için deney metotları (tahribatlı, tahribatsız) Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Metalik Malzemelerin yapı ve özellikleri (kristallografi) Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Denge Diyagramları. Isıl İşlemler. (Demir Alaşımlar, Çelik ) Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Polimerlerin yapı ve özellikleri, Örnekler Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Seramiklerin yapı ve özellikleri, Örnekler Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Kompozitlerin yapı ve özellikleri, Örnekler Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri (Isıl, Optik, Elektrik vb. gibi) Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri (Isıl, Optik, Elektrik vb. gibi), Örnekler Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel konu tekrarı Ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar