DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İplikçilik Esasları TMZ   215 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Pınar DURU BAYKAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.PINAR DURU BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İplik eğirmenin temel prensiplerini vermek, iplikçilikte önemli olan lif özellikleri ve iplik türleri hakkında temel bilgileri kazandırmak, iplik eğirmede çekim, dublaj, büküm, numara ve üretim hesaplarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş ve Tanımlar. Elyaf-İplik Etkileşimi, İplik Türleri, İplik Numaralandırma Sistemleri. İplik Parametreleri; İplik İnceliği, İplik Yoğunluğu, İplik Kesitindeki Lif Sayısı. Teknolojik Bağıntılar; Çekim Bağıntısı, Katlama Bağıntısı, Katlama ve Çekimin Birlikte Uygulanması, Büküm ve Büküm Bağıntısı, Çözümlü Problemler. Üretim Hesapları. İplik Yapı ve Özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İplik eğirmenin temel prensiplerini (çekim, dublaj, büküm) ve hesaplamalarını anlatır.
2) Kaliteli iplik üretimi için gerekli parametreleri öğrenme ve iplik kalitesi hakkında bilgi kaynaklarına ulaşabilmeyi ifade eder.
3) İplik türleri, özellikleri ve kullanım yerleri hakkında bilgi sahibi olmayı tanımlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İplik eğirmenin tarihçesi,ipliklerin sınıflandırılması,iplik türleri hakkında bilgiler Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 İplikçilikte önemli olan lif özellikleri, iplik eğirmedeki etkileri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 İplik numaralandırma sitemleri,numara dönüşümleri,katlı ipliklerde numara hesabı,konu ile ilgili örnek problemler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 İplik üretim kademeleri; açma, temizleme, karıştırma, çekim, dublaj, büküm prensipleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Çekim işlemi ve teorisi, çekim bağıntısı, çekim hesabı ile ilgili örnek uygulamalar Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Dublaj (katlama) bağıntısı, dublaj ile çekimin birlikte uygulanması, örnek problemler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Cerde karışım, karışım sonrası numara, çekim ve karışım oranı hesapları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Büküm işlemi ve teorisi, büküm bağıntısı, büküm hesabı ile ilgili örnek uygulamalar Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Fitil işlemi ve büküm Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 İplik makinaları ve büküm Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 İplik makinalarında üretim hesabı, örnek uygulamalar Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 İplik düzgünsüzlüğü, tanımı, düzgünsüzlüğü oluşturan nedenler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Limit düzgünsüzlüğü, düzgünsüzlük indeksi, katlama ile düszgünsüzlük arasındaki ilişki Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar