DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boyarmadde Kimyası TMZ   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğal ve sentetik liflerin kimyasal yapıları, liflerin kimyasal maddelere karşı davranışları, liflerin tanınma reaksiyonları, tekstil yardımcı kimyasallarının yapısı ve kullanımları hakkında bilgilendirmektir
Dersin İçeriği
Boya ve Boyarmadde Kimyasına Giriş. Renk, Işık ve Renk Karışımları. Boyarmaddelerin Sınıflandırılması. Azo Boyarmaddeleri; Sentezleri, İsimlendirilmesi, Uygulama Alanı ve Yöntemleri. Metal Kompleks , Reaktif, Dispers ve Solvent Boyarmaddeleri. Nitro ve Nitroso Boyarmaddeleri. Polimetin, Arilmetin ve Azo Analogları, Azo Annulen Boyarmaddeleri, Karbonil Boyarmaddeleri. Kükürt Boyarmaddeleri. Tekstil Ekolojisi Yönünden Boyarmaddelerin İncelenmesi. Boyarmadde Kimyasında Kullanılan Kanser Yapıcı Maddeler ve Genel Özellikleri. Azo Boyarmaddelerindeki Kanserojen Aminlerin Özellikleri,Yapıları ve Tespiti. Boyarmaddelerin Ticari Adları ve Eşdeğerleri. Color Index ve Kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
2) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
3) Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
4) Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
5) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
6) Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
7) Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
8) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
11) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
12) İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
13) Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
14) Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
15) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boyarmadde Kimyasına Giriş Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Renk, Işık ve Renk Karışımları. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Boyarmaddelerin Sınıflandırılması. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Azo Boyarmaddeleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Azo Boyarmaddelerinin Sentezleri, İsimlendirilmesi, Uygulama Alanı ve Yöntemleri. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Metal Kompleks Boyarmaddeleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Reaktif, Dispers ve Solvent Boyarmaddeleri. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Nitro ve Nitroso Boyarmaddeleri. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Polimetin, Arilmetin ve Azo Analogları Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Azo Annulen Boyarmaddeleri, Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Karbonil ve Kükürt Boyarmaddeleri. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Tekstil Ekolojisi Yönünden Boyarmaddelerin İncelenmesi. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Boyarmaddelerin Ticari Adları ve Eşdeğerleri. Color Index ve Kullanımı. Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar