DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Yöntemler TMZ   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal yöntemleri kullanarak mühendislik problemlerini yaklaşık olarak çözen metotlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Sayısal yöntemlere giriş. Matris ve Determinantlar. Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Öz Değer ve Öz Vektörler . Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. Lagrange Metodu. Newton Metodu Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Sonlu Farklar. Nümerik Türev. Nümerik İntegrasyon. Diferansiyel Denklemlerinin Nümerik Çözümleri. Runge-Kutta Metodu, Euler Metodu, Taylor Serisi Yardımıyla İntegrasyon. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Eğri Uydurma En Küçük Kareler Metodu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil mühendisliği bölümü öğrencileri sayısal metodları öğrenir
2) Öğrenciler mühendislik problemlerinin türünü öğrenir
3) Öğrenciler çözümü zor olan tekstil mühendisliği problemlerini sayısal yöntemlerle yaklaşık olarak çözebilir.
4) Öğrenciler sayısal yöntemlerin çözümünü için bilgisayar programı kullanabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği hakkında bilgi verme, Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
2 Nümerik Analize Giriş. Matris ve Determinantlar. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
3 Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Lineer Cebirsel Denklem Takımlarının Nümerik Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Lineer Olmayan Denklemlerinin Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 İnterpolasyon ve sayısal problemlerin yaklaşık Çözümü Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve Kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Lagrange Metodu. Newton Metodu Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Lineer Olmayan Denklem Takımlarının Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Sonlu Farklar Metodu Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Nümerik Türev ve Nümerik İntegrasyon. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Diferansiyel Denklemlerinin Nümerik Çözümleri. Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Eğri Uydurma Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notu ve Kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve Kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar