DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dinamik TMZ   206 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami İLHAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Teknik eğitime yönelmiş öğrenciler için, mekaniğin dinamik ile ilgili temel kavramlarının tekniğe uygulanışını öğrenebilme ve ilgili meslek derslerine hazır hale gelmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekaniğin dinamik ile ilgili temel kavramlarının tekniğe uygulanışını öğrenebilme ve ilgili meslek derslerine hazır hale gelme
2) Tekstil endüstrisindeki teknik problemlerin çözümünde fizik bilimini kullanma becerisi edinme.
3) Analitik düşünme becerisi kazanma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dinamiğe giriş, maddesel noktaların doğrusal hareketi, yer, hız, ivme, maddesel noktanın hareketinin belirtilmesi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Düzgün doğrusal hareket, düzgün değişen doğrusal hareket, çok sayıda maddesel noktanın hareketi, bağıl hareket Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Maddesel noktaların eğrisel hareketi, yer vektörü, hız ve ivme, hız ve ivmenin dik bileşenleri, teğetsel ve normal bileşenler Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Maddesel noktaların kinetiği, kuvvet, kütle, ivme, Newtonun ikinci hareket kanunu, birim sistemleri Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Hareket denklemleri, dinamik denge, dalambert ilkesi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 İş ve enerji, bir kuvvetin işi, maddesel noktanın kinetik enerjisi, iş ve enerji ilkesi Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 İş ve enerji ilkesinin uygulamaları, potansiyel enerji, enerjinin korunumu,güç ve verim Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Arasınav Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 İmpuls ve momentum, doğrusal impuls-momentum ilkesi, doğrusal momentumun korunumu Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Açısal impuls-momentum ilkesi, açısal momentumun korunumu Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Çarpışma, doğru merkezsel çarpışma, eğik merkezsel çarpışma Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Rijit cisimlerin kinematiği, ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, genel düzlemsel hareket Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Düzlemsel harekette mutlak ve bağıl hız, ani dönme merkezi, mutlak ve bağıl ivme Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Rijit cisimlerin kinetiği, iş ve enerji ilkesi, kinetik enerji, güç, rijit bir cisim için impuls ve momentum ilkesi, açısal impuls-momentum ilkesi, Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarı Ders Notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Ders Notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar