DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet TMZ   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik öğrenimi yapan öğrencinin, herhangi bir problemi basit bir biçimde çözümleme ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Mühendislik mesleğinde, çeşitli makineleri ve yük taşıyan yapıları inceleme ve tasarlamada, yöntem sağlayabilme konusunda temel bilgileri öğrenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli makine ve yük taşıma yapılarının temel bilgilerini öğrenir.
2) Bu yapıları incelemede temel metodları sağlar.
3) Çeşitli makine tasarımları için temelleri öğrenir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mukavemetin tanımı, ideal malzeme, mukavemetin ilkeleri, geometrisine göre katı cisimler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Çubuğa etkiyen kuvvetler, kesit tesirleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Doğru eksenli çubuklarda denge denklemleri, kesim yöntemiyle kesit tesirleri hesabı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 İç kuvvet-gerilme tanımı, tek eksenli gerilme durumu, iki eksenli gerilme durumu Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Şekil değiştirmeler, birim şekil değiştirme bileşenleri, dönüşüm bağıntıları, asal uzama oranları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Malzemelerin iç yapısı, gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi, izotrop malzemede bünye bağıntıları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Eksenel normal kuvvet, emniyet gerilmesi, ısısal etkiler, özgül ağırlığın normal gerilmeye etkisi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Mafsallı çubuklar, izostatik çubuk sistemler, hiperstatik çubuk sistemler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kesme kuvveti, kayma gerilmesi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Atalet momentleri, atalet yarıçapı, asal atalet momentleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Basit eğilme, eğilme varsayımları, düz eğilme, eğik eğilme Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Burulma, burulmada yapılan varsayımlar, kayma gerilmesi ve kesit dönmesi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Enerji, enerji yoğunluğu, hacim ve biçim değiştirme enerjisi, iç kuvvetler ve şekil değiştirme enerjisi, dış kuvvetlerin işi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu Tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar